مقررات, قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها ویژه آزمون های نظام مهندسی(تاسیسات برقی و مکانیکی-عمران نظارت و اجرا-معمای نظارت)

مدل: book-parsia8

مقررات, قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها ویژه آزمون های نظام مهندسی(تاسیسات برقی و مکانیکی-عمران نظارت و اجرا-معمای نظارت)

انتشارات: نوآور
مولف: محمد عظیمی آقداش
قطع کتاب: رقعی
شابک: 9786007010617

قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
مقررات, قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها ویژه آزمون های نظام مهندسی(تاسیسات برقی و مکانیکی-عمران نظارت و اجرا-معمای نظارت)