گود برداری و سازه های نگهبان-ویژه آزمونهای نظام مهندسی

مدل: book-noavar30

گود برداری و سازه های نگهبان-ویژه آزمونهای نظام مهندسی

نام مولف: حمید رضا اشرفی

ناشر: انتشارات نو آور

تعدادصفحات:272

سال چاپ:1393

قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
گود برداری و سازه های نگهبان-ویژه آزمونهای نظام مهندسی