شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)

مدل: book-noavar23

شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

مولفان :مهندس حمیدرضا روانشادنیا-مهندس هومان بابا احمدی میلانی-مهندس امیر ناصری دهکردی
نشار:نواور
سال چاپ: 1395
نوبت چاپ: چهارم

قیمت: 11,000 تومان
11,000 تومان
شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)