شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)

مدل: book-noavar23

شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

مولفان :مهندس حمیدرضا روانشادنیا-مهندس هومان بابا احمدی میلانی-مهندس امیر ناصری دهکردی
نشار:نوآور
سال چاپ: ۱۳۹۶
نوبت چاپ: پنجم

تعداد صفحات: ۱۸۴

قیمت: 11,000 تومان
11,000 تومان
شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)