شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)

مدل: book-noavar23

شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)

مولفان :مهندس حمیدرضا روانشادنیا-مهندس هومان  بابا احمدی میلانی-مهندس امیر ناصری دهکردی 

نشار:نواور

سال چاپ:1394

قیمت: 11,000 تومان
11,000 تومان
شرح و درس تحلیل سازه ها ویژه آزمون های نطام مهندسی (عمران محاسبات -عمران نظارت)