کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مدل: book-farahmand12

کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن علیرضا صالحین و رضا عسکری اصل
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن