بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نظارت عمران

مدل: baste nezarat

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نظارت عمران

این بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:

مبحث اول (تعاریف)
مبحث دوم (نظامات اداری)
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
مبحث هفتم (پی و پی سازی)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها)
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)
آئین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ویرایش چهارم )

قیمت: 94,500 تومان
96,500 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نظارت عمران