بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نظارت معماری

مدل: baste nezarat memari

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نظارت معماری

ین بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:


مبحث دوم (نظامات اداری)
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
مبحث هفتم (پی و پی سازی)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها)
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)
مبحث بیستم (علائم و تابلوها)
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)

قیمت: 108,000 تومان
108,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نظارت معماری