بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران

مدل: baste mohasebat

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران

این بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
مبحث هفتم (پی و پی سازی)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها)

آئین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ویرایش چهارم )

قیمت: 64,500 تومان
64,500 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران