بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا عمران

مدل: baste ejra

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا عمران

این بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:

مبحث دوم (نظامات اداری)
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
مبحث هفتم (پی و پی سازی)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها)
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)
مبحث بیستم (علائم و تابلوها)
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)
آئین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ویرایش چهارم )

قیمت: 112,500 تومان
118,500 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا عمران