بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا عمران

مدل: baste ejra

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا عمران

این بسته جامع شامل مباحث زیر است:

مبحث دوم (نظامات اداری)
مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)
مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها)
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا)
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)
مبحث بیستم (علائم و تابلوها)
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)
آئین‌نامه طراحی سازه‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم )

قیمت: 136,000 تومان
136,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا عمران