اجرای پروژه های GIS در نرم افزار ArcGIS (بسته آموزشی ۱)

مدل: ArcGIS-1

اجرای پروژه های GIS در نرم افزار ArcGIS (بسته آموزشی ۱)

بسته آموزشی GIS مقدماتی شامل ۵ عدد cd و dvd فیلم آموزشی تصویری+ فایل تمرین+ فایل نصب نرم‌افزار ورژن ۱۰+ کتاب آموزشی مقدماتی است.

خرید بسته ۲: مهارت های پیشرفته در ArcGIS

 

قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
اجرای پروژه های GIS در نرم افزار ArcGIS (بسته آموزشی ۱)