پکیج آموزشی (2017) 3DsMax

مدل: (2017) 3DsMax

پکیج آموزشی (2017) 3DsMax

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

نام مدرس: مهندس عارف رضوی

مرجع تولید کننده: گروه مهندسی فاز ۲

مخاطبین: مهندسین و دانشجویان معماری و عمران

زبان: فارسی

طول دوره: ۲۵ ساعت

نوع دیسک: DVD 4GB

تعداد دیسک: ۴

قیمت: 240,000 تومان
240,000 تومان
پکیج آموزشی (2017) 3DsMax