رشته
نوع محصول
نرم‌افزار پارنو
قیمت: 1,450,000 تومان
1,305,000 تومان
نرم‌افزار پارنو
قیمت: 1,450,000 تومان
1,305,000 تومان
ETABS MATE  نرم  افزار قدرتمند طراحی جزئیات و ترسیم نقشه سازه
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
فرافر شالوده ، ویرایش 2.5
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
فرافر میلگرد ویرایش 3.5
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
فرافر پایدار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 3,500,000 تومان
3,500,000 تومان
نرم افزار متره برآورد کاسپین امید
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 265,000 تومان
265,000 تومان
نرم افزار جدید نقشه کش محاسب آرسین
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
نرم افزار ابر سوله
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 4,200,000 تومان
4,200,000 تومان
نرم افزار ترسیم سازه های بتنی امیدنگار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 500,000 تومان
500,000 تومان
نرم افزار سوله پرداز - بدون خروجی تکلا
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
نرم افزار سوله پرداز - بدون خروجی تکلا
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,200,000 تومان
2,200,000 تومان
نرم افزار آباکوس ABAQUS 2016 HF2 بهمراه فیلم آموزش نصب نرم افزار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
Easy Concrete Detailing – ECD نرم افزار ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 800,000 تومان
800,000 تومان
نرم افزار کارا محاسب
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 1,200,000 تومان
1,200,000 تومان
ابرسازه بتنی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 4,200,000 تومان
4,200,000 تومان
SECTION BUILDER ساخت آرشيو مقاطع مركب فولادي
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
طراحي اتصالات كف ستوني Base Plate Design
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
Performance نرم افزارهاي سازه و پي
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
Checker Vr. 4.7.5 نرم افزارهاي سازه و پي
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی کاوش فردا
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 0 تومان
535,000 تومان
نسخه مورد نظر خود را مشخص کنید. قیمت محصول پس از انتخاب شما بروزرسانی خواهد شد.
نرم افزار مهندسی ژئوتکنيک(پی سنج)
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 4,500,000 تومان
4,500,000 تومان
رسام پی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
ابر پی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,000,000 تومان
2,000,000 تومان

صفحه‌ها