رشته
نوع محصول
ETABS MATE  نرم  افزار قدرتمند طراحی جزئیات و ترسیم نقشه سازه
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,000,000 تومان
1,800,000 تومان
فرافر شالوده ، ویرایش 2.5
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 1,500,000 تومان
1,350,000 تومان
فرافر میلگرد ویرایش 3.5
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,500,000 تومان
2,250,000 تومان
فرافر پایدار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 3,500,000 تومان
3,150,000 تومان
نرم افزار متره برآورد کاسپین امید
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 265,000 تومان
212,000 تومان
نرم افزار جدید نقشه کش محاسب آرسین
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 3,000,000 تومان
2,700,000 تومان
نرم افزار ابر سوله
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 4,200,000 تومان
3,780,000 تومان
نرم افزار ترسیم سازه های بتنی امیدنگار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 500,000 تومان
450,000 تومان
نرم افزار سوله پرداز - بدون خروجی تکلا
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,600,000 تومان
2,340,000 تومان
نرم افزار سوله پرداز - بدون خروجی تکلا
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,200,000 تومان
1,980,000 تومان
نرم افزار آباکوس ABAQUS 2016 HF2 بهمراه فیلم آموزش نصب نرم افزار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 12,000 تومان
10,800 تومان
Easy Concrete Detailing – ECD نرم افزار ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 800,000 تومان
720,000 تومان
نرم افزار کارا محاسب
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 1,200,000 تومان
1,080,000 تومان
ابرسازه بتنی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 4,200,000 تومان
3,780,000 تومان
SECTION BUILDER ساخت آرشيو مقاطع مركب فولادي
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 30,000 تومان
27,000 تومان
Performance نرم افزارهاي سازه و پي
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 100,000 تومان
90,000 تومان
طراحي اتصالات كف ستوني Base Plate Design
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 100,000 تومان
90,000 تومان
Checker Vr. 4.7.5 نرم افزارهاي سازه و پي
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 250,000 تومان
225,000 تومان
نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی کاوش فردا
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 550,000 تومان
495,000 تومان
نرم افزار مهندسی ژئوتکنيک(پی سنج)
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 4,500,000 تومان
4,050,000 تومان
رسام پی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 1,000,000 تومان
900,000 تومان
سخه کامل برنامه SAMT2000
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 550,000 تومان
495,000 تومان
ابر پی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 2,000,000 تومان
1,800,000 تومان
نرم افزار سازه سقف
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 375,000 تومان
337,500 تومان

صفحه‌ها