رشته
نوع محصول
فولاد و بتن در Safe و Etabs
قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
روش های اجرای سازه های بتنی
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
تکنولوژی بتن
قیمت: 0 تومان
23,000 تومان
گودبرداری و پایدارسازی
قیمت: 0 تومان
24,000 تومان
معماری منظر
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مرجع و مشخصات فنی(طراحی معماری)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
مبانی مسکن پایدار
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
آفرینش فرم
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
مکانیک خاک (جلد اول)
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
هیدرولوژی مهندسی
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
اصول هیدرولوژی کاربردی
قیمت: 0 تومان
31,000 تومان

صفحه‌ها