رشته
نوع محصول
آسانسور ها و پلكان برقي
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
الزامات عمومي ساختمان
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
 کتاب نظام فنی و اجرایی کشور
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
کتاب ضوابط بلندمرتبه‌سازي
قیمت: 11,000 تومان
11,000 تومان
 کتاب کلیدواژه آزمون معماری طراحی
قیمت: 6,000 تومان
6,000 تومان
کتاب کلیدواژه آزمون عمران نظارت
قیمت: 9,000 تومان
9,000 تومان
نا موجود
کتاب کلیدواژه آزمون عمران محاسبات
قیمت: 5,000 تومان
5,000 تومان

صفحه‌ها