فروشگاه عمران و معماری 808

جدیدترین محصولات

کتاب آموزش جامع و کاربردی Navisworks Manage 2019
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
ملات پاش بادی سقفی شیر گازی
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
ملات پاش بادی دیواری شیر گازی
قیمت: 270,000 تومان
270,000 تومان
ملات پاش بادی سقفی شیر اهرمی
قیمت: 340,000 تومان
340,000 تومان
ملات پاش بادی دیواری شیر اهرمی
قیمت: 320,000 تومان
320,000 تومان
آموزش جامع طراحی تا اجرای پروژه BIM
قیمت: 400,000 تومان
299,000 تومان
نرم افزار Seismostruct
قیمت: 13,500,000 تومان
13,500,000 تومان
نرم افزار SeismoArtif
قیمت: 2,025,000 تومان
2,025,000 تومان
نرم افزار SeismoMatch
قیمت: 2,025,000 تومان
2,025,000 تومان
نرم افزار SeismoSpect
قیمت: 1,350,000 تومان
1,350,000 تومان
نرم افزار Seismosignal
قیمت: 1,350,000 تومان
1,350,000 تومان
نرم افزار SeismoBuild
قیمت: 13,500,000 تومان
13,500,000 تومان

پرفروش ترین محصولات

محصولات تصادفی

بارگذاری سازه ها
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
بارگذاری و استاندارد 2800(سری نگاه برتر نظام مهندسی-محاسبات)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
مدل سازی گروه شمع تحت بارگذاری جانبی با ABAQUS 2017- محاسبه ظرفیت باربری
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
ابرسازه بتنی
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 5,400,000 تومان
5,400,000 تومان
کتاب راهسازی
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش راهسازی آمادگی کنکور ارشد عمران، قسمت پنجم: عملیات خاکی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان