رشته
نوع محصول
فیلم دوره آموزشی آنلاین دیزاین بیلدر
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش دیزاین بیلدر تهویه طبیعی
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
آموزش تهیه اسناد مناقصه
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
آموزش صورت وضعیت نویسی
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
فیلم آموزش تعدیل صورت وضعیت
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش اتوکد ۲۰۱۷
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
فیلم آموزش رویت آرشیتکت
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش ۳Dsmax
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فیلم آموزش متره برآورد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
آموزش رندرینگ با لومیون Lumion
قیمت: 129,000 تومان
129,000 تومان
آموزش روبوت استراکچر
قیمت: 166,000 تومان
166,000 تومان
آموزش دیزاین بیلدر Design Builder
قیمت: 215,000 تومان
215,000 تومان
آموزش نرم افزار ادونس استیل
قیمت: 279,000 تومان
279,000 تومان
پکیج آموزشی ضوابط شهرداری
قیمت: 240,000 تومان
240,000 تومان

صفحه‌ها