رشته
نوع محصول
فیلم آموزش رياضى عمومى ١ مبحث حد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزشی ETABS 2016 برای ساختمان فولادی
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث خط تأثير)
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث تیر مزدوج)
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث لنگر-سطح)
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان

صفحه‌ها