رشته
نوع محصول
نرم‌افزار پارنو
قیمت: 1,450,000 تومان
1,305,000 تومان
نرم‌افزار پارنو
قیمت: 1,450,000 تومان
1,305,000 تومان
فیلم آموزشی ETABS 2016 برای ساختمان فولادی
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث خط تأثير)
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
پرسش های ادراک، پدیدارشناسی معماری
قیمت: 17,000 تومان
17,000 تومان
روش های ساخت
قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
مهندسی تخریب
قیمت: 0 تومان
13,000 تومان
سوله و جزئیات اجرایی
قیمت: 0 تومان
13,000 تومان
سوله و جزئیات اجرایی
قیمت: 0 تومان
13,000 تومان
چگونه یک ساختمان خوب بسازیم؟
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
آموزش اجرایی از خاک تا ساخت
قیمت: 0 تومان
17,000 تومان
حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
معماری فرم، فضا و نظم
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
معماری معاصر ایران، بانی مسعود
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
باغ های ایران، غلامرضا نعیما
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان

صفحه‌ها