رشته
نوع محصول
فیلم دوره آموزشی آنلاین دیزاین بیلدر
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
مجله معمار، شماره 87
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
معماری بایونیک: طراحی طبیعت
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
آموزش دیزاین بیلدر تهویه طبیعی
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
طراحی هندسی راه‌ها و خیابان‌ها
قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
آسانسور ها و پلكان برقي
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
الزامات عمومي ساختمان
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزش اتوکد ۲۰۱۷
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
فیلم آموزش رویت آرشیتکت
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش ۳Dsmax
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فیلم آموزش متره برآورد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
آموزش رندرینگ با لومیون Lumion
قیمت: 129,000 تومان
129,000 تومان
آموزش روبوت استراکچر
قیمت: 166,000 تومان
166,000 تومان
آموزش دیزاین بیلدر Design Builder
قیمت: 215,000 تومان
215,000 تومان

صفحه‌ها