رشته
نوع محصول
فیلم آموزشی ETABS 2016 برای ساختمان فولادی
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث خط تأثير)
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث تیر مزدوج)
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث لنگر-سطح)
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فوت و فن word برای مهندس عمران
قیمت: 0 تومان
39,000 تومان
فوت و فن Excel برای مهندس عمران
قیمت: 0 تومان
49,000 تومان
آموزش slope/w
قیمت: 0 تومان
50,000 تومان
آموزش تهیه اسناد مناقصه
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
آموزش صورت وضعیت نویسی
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
فیلم آموزش تعدیل صورت وضعیت
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش اتوکد ۲۰۱۷
قیمت: 50,000 تومان
80,000 تومان
فیلم آموزش رویت آرشیتکت
قیمت: 40,000 تومان
80,000 تومان
فیلم آموزش متره برآورد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش رندرینگ با لومیون Lumion
قیمت: 129,000 تومان
129,000 تومان

صفحه‌ها