رشته
نوع محصول
پکیج شش شماره از فصلنامه عمران‌نامه
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
سازیران، فصلنامه ساخت و ساز- شماره 1
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
	اصول مقاوم سازی ساختمان ها
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
دینامیک غیر خطی سازه ها
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
	 کامل‌ترین مرجع کاربردی OpenSEES
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
دینامیک خاک
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
تحلیل سازه و مقاومت مصالح
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
طراحی هندسی راه‌ها و خیابان‌ها
قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
سازه های بتن آرمه (جلد دوم، ویرایش دوم)
قیمت: 48,000 تومان
48,000 تومان
آموزش تهیه اسناد مناقصه
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان

صفحه‌ها