رشته
نوع محصول
پکیج شش شماره از فصلنامه عمران‌نامه
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
فیلم دوره آموزشی آنلاین دیزاین بیلدر
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
مجله معمار، شماره 87
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
سازیران، فصلنامه ساخت و ساز- شماره 1
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
معماری بایونیک: طراحی طبیعت
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
	اصول مقاوم سازی ساختمان ها
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
دینامیک غیر خطی سازه ها
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
	 کامل‌ترین مرجع کاربردی OpenSEES
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش دیزاین بیلدر تهویه طبیعی
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان

صفحه‌ها