چرا نبشی لبه کانال را مورب اجرا میکنند؟

عکس‌های mfcvl
mfcvl

امتیازها: 0

چرا نبشی لبه کانال را مورب اجرا میکنند؟

چرا گاهی اوقات نبشی لبه کانال را مورب می گذارند ؟
بازدید: 41