ساختمان بتنی دو طبقه با مساحت زیر بنای هر طبقه ۱۵۰ مترمربع، اگر فاقد دیوار برشی باشد اشکالی بوجود می آید؟

عکس‌های saeid330
saeid330

امتیازها: -1

ساختمان بتنی دو طبقه با مساحت زیر بنای هر طبقه ۱۵۰ مترمربع، اگر فاقد دیوار برشی باشد اشکالی بوجود می آید؟

تعداد پاسخ : 6
بازدید: 49