برای لحاظ اثر پی دلتا در ایتبس از چه ترکیب باری باید استفاده کرد؟

عکس‌های hamedfarahabady
hamedfarahabady

امتیازها: 16

برای لحاظ اثر پی دلتا در ایتبس از چه ترکیب باری باید استفاده کرد؟

تعداد پاسخ : 13
بازدید: 398

کاربران آنلاین