مزیت ساخت یکپارچه و یکنواخت پایه ها و عرشه پل نسبت به روش استفاده از لرزه گیرها چیست؟

عکس‌های alibanaei
alibanaei

امتیازها: 4

مزیت ساخت یکپارچه و یکنواخت پایه ها و عرشه پل نسبت به روش استفاده از لرزه گیرها چیست؟

تعداد پاسخ : 1
بازدید: 45