سه نوع اصلی از تقویت کننده‌ها که در فرآیند پیش تنیدگی استفاده می‌شوند، کدام هستند؟

عکس‌های alibanaei
alibanaei

امتیازها: 5

سه نوع اصلی از تقویت کننده‌ها که در فرآیند پیش تنیدگی استفاده می‌شوند، کدام هستند؟

تعداد پاسخ : 1
بازدید: 43