ضخامت دال در یک خانه مسکونی چقدر است؟

عکس‌های soroush.sc92
soroush.sc92

امتیازها: -1

ضخامت دال در یک خانه مسکونی چقدر است؟

تعداد پاسخ : 5
بازدید: 99