ضخامت دال در یک خانه مسکونی چقدر است؟

عکس‌های soroush.sc92
soroush.sc92

امتیازها: -3

ضخامت دال در یک خانه مسکونی چقدر است؟

بازدید: 157