نرم افزار سازه ۹۰، SAZE90

نرم افزار سازه90، SAZE90

نرم افزار سازه ۹۰، SAZE90

سازه ۹۰ نرم‌افزار ترسیم نقشه‌های سازه‌های بتنی به صورت اتوماتیک است.

سازه ۹۰ خروجی نرم افزارهای ETABS, SAP, SAFE را دریافت کرده و همه‌ی جزئیات نقشه‌های سازه‌های بتنی را با دقت تمام ترسیم می‌کند.

این جزئیات شامل ترسیم نقشه تیرها، ترسیم نقشه ستون‌ها، ترسیم نقشه دیوارهای برشی بتنی، ترسیم نقشه فونداسیون‌ها، ترسیم نقشه دال‌های کف‌ها، ترسیم نقشه سقف‌های تیرچه بلوک، ترسیم نقشه پله‌های بتنی، لیست مقادیر مصالح شامل حجم و وزن بتن مصرفی، میزان میلگرد مصرف شده، محاسبه بهینه نحوه‌ی برش میلگرد، شیت چینی اتوماتیک، همراه با کنترل ضوابط آئین‌نامه‌های ACI و آئین‌نامه‌های ایران مانند مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ۲۸۰۰، مبحث ششم مقررات ملی و سایر بخش های مرتبط آئین‌نامه‌ای در خصوص ضوابط شکل پذیری سازه‌های بتن‌آرمه و همچنین محاسبه‌ی نحوه‌ی قطع و خم میلگردهای طولی و خاموت‌ها و محاسبه و کنترل طول مهار میلگرد در بتن، ترسیم پوش میلگرد مصرفی، گزارش کامل از نحوه ی محاسبه‌ی میلگردها و ده‌ها قابلیت دیگر می‌باشد.

بخشی از توانائی‌های سازه ۹۰ برای ترسیم سازه‌های بتنی عبارتند از:

ترسیمی

 • تیرها
 • ستون‌ها
 • فونداسیون پیشرفته
 • دیوار برشی پیشرفته
 • سقف تیرچه بلوک
 • پله

محاسباتی و کنترلی

 • محاسبه طول مهار و وصله و خم میلگردها
 • کنترل ضوابط شکل پذیری
 • امکان تعیین استراتژی خاموت‌گذاری
 • امکانات دیگر

لیست مقادیر مصالح

 • تهیه لیستوفر
 • محاسبه حجم بتن
 • دستور برش

قابلیت‌های دیگر:

 • نقشه‌های هوشمند
 • امکان مدیریت طول میلگردهای تقویتی
 • شیت چینی اتوماتیک
 • متدولوژی جدید SED
 • گزارش از نحوه ترسیم جزئیات Report
 • نصب روی سیستم 64bit
 • نسخه شبکه سازه ۹۰
کاربران دارای این تخصص: 
#: 13
حسن فدوی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 2 سال 11 ماه
#: 12
ابوالحسن قربانی
عضو به مدت: 3 ماه 1 ساعت
#: 11
سیدمحمدرضا سیدآقامیری
عضو به مدت: 3 ماه 12 ساعت
#: 10
ابراهیم متذکر
عضو به مدت: 1 هفته 5 روز
#: 9
محمد عزیزی
عضو به مدت: 2 سال 3 هفته
#: 8
محمد فرهمندنیا
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 5 ماه
#: 7
محمد عالی زاده
عضو به مدت: 6 ماه 1 هفته
#: 6
کامران گوران
عضو به مدت: 3 سال 4 ماه
#: 5
سید رضا ریشهری زاده
عضو به مدت: 3 ماه 4 روز
#: 4
داود آقازاده
عضو به مدت: 2 سال 9 ماه
#: 3
mostafa
عضو به مدت: 3 ماه 21 ساعت
#: 2
علی سلطانی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 1 سال 8 ماه
#: 1
محمدرضا
عضو به مدت: 2 سال 9 ماه