تنش محوری، Normal Stress

تنش محوری، Normal Stress

تنش محوری، Normal Stress

زمانیکه نیروی خارجی وارد بر جسم عمود بر سطح مقطع جسم باشد، می‌گوئیم جسم  تحت تنش قائم قرار گرفته است ، که خود بر دو قسم فشاری و کششی است.  در تنش برشی، نیروی وارد بر جسم مماس بر سطح مقطع می‌باشد.

 برای محاسبه تنش  از رابطه‌ی زیر استفاده می‌شود. برای اینکه با این رابطه برسیم فرضیات زیاد در نظر گرفته شده که عبارتند از اینکه جسم ما هموژن (دارای خصوصیات و ترکیبات یکن.اخت در کل جسم)، الاستیسیته و ایزو تروپیک (در تمام جهات یکنواخت) است. همچنین فرض شده جسم ما منشوری است (یعنی مقطع آن ثابت است). در واقع  منشاء تمام این فرضیات از فرض بزرگتری مبنی بر یکنواخت فرض نمودن تغییرات در هر نقطه‌ای از جسم است.

با توجه به اینکه هر مقطع کوچکی از جسم تحت نیروی ثابت F قرار گرفته است، و مجموع تمام این نیرو‌ها، برابر با نیروی داخلی P است و با فرض اینکه dA برابر با AΔ و dF برابر با FΔ ، رابطه ی بالا به صورت زیر ساده می‌شود و رابطه نهایی برای محاسبه تنش قائم ارائه می‌شود.

فرضی که در محاسبه تنش به روش ذکر شده به کار گرفته می شود این است که توزیع تنش های عمودی در هر عضو تحت بار محوری یکنواخت است، مگر در نزدیکی نقاط اعمال بارها.

مرجع: مقاومت مصالح، مولفین: فردیناند بی یر و راسل جانستون- ترجمه: ابراهیم موحدیان

محصولات فروشگاه: 
تحلیل سازه و مقاومت مصالح
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم دوره مقاومت مصالح
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
نام کتاب : مقاومت مصالح نویسنده (مولف) : نادر فنایی مترجم : کد کتاب : ۷۱۰۰ شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۹-۸ سال انتشار : ۱۳۹۴ نوبت چاپ : ۱۲ نوع جلد : شوميز تعداد صفحات : ۹۲۸
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
مقاومت مصالح اميررضا شاهاني و محمد سالاري
قیمت: 0 تومان
25,500 تومان
نا موجود
مقاومت مصالح ج 2 شاكري
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
نا موجود