تثبیت الکتریکی بستر، Electric Stabilization of Soil

تثبیت الکتریکی بستر،  Electric Stabilization of Soil

تثبیت الکتریکی بستر، Electric Stabilization of Soil

دو نوع تثبیت الکتریکی بستر راه به شرح زیل است:

الکترو شیمیایی، در یک سیستم تثبیت اکترو شیمیایی خاص، آنود‌ها متشکل از یک لوله سوراخدار آهنی یا آلومینیومی در فاصله حدود 1 تا 5 متر از کاتد‌ها نصب می‌شوند. محلولی مانند کلسیم، پتاسیم، منیزیم یا کلرید آلومینیوم در داخل آند ها فرستاده می‌شود که در انجا از طریق لوله‌های سوراخدار به داخل خاک وارد می‌شود. محلول‌ها به سمت کاتد حرکت می‌کنند، آب در کاتد‌ها جمع شده و از آنجا خارج می‌گردد. معمولا جهت ارزیابی میزان کارایی این روش نیاز با آزمایشات عملی است. این روش بسیار پر‌هزینه است و از این رو تنها در مواقعی که سایر روش‌ها عملی نباشد از آن استفاده می‌شود.

الکترود اسمز، یکی از راه‌های موثر تقویت خاک‌های رس نرم، کاهش میزان آب است. چنین خاک‌هایی زهکشی آزادانه ندارند. از این رو نمی‌توان تنها از طریق نصب زهکش‌های زیر‌سطحی آب‌زدایی کرد. بنابراین جریان آب را باید به داخل زهکش ها القا کرد. این روش تنها برای خطوط جدید الاحداث مناسب است.

 

روش دیگر، هر چند پر‌هزینه برای خطوط موجود (در حال بهره برداری) آبزدایی از طریق الکترود اسمز است. با این  روش جریان مستقیم برق از میان خاک بین دو الکترود عبور می‌کند. مولکول‌های آب از آن به زهکش‌های اطراف کاتد منتقل می‌شوند، و از آنجا خارج می‌گردند. روش الکترود اسمز برای لای و رس اشباع و به طور عادی تحکیم یافته، مفید و اقتصادی است.

مرجع: روش‌های ساخت پیشرفته، مولفین: دکتر آرمین منیر عباسی، مهندس علی بهرامی