شمعکوب، Pile Driver

شمعکوب، Pile Driver

شمعکوب، Pile Driver

شمع‌های بتنی پیش‌ساخته) کوبشی، با جابه جایی کم) در زمین‌های غیر قابل حفر کاربری دارد و به صورت قائم در زمین‌هایی که لایه‌های سطحی خاک فاقد مقاومت کافی بوده کوبیده می‌شوند که در نتیجه انتقال بارها را به لایه های عمیق‌تر ممکن می‌سازند.

برای اینکار از شمعکوب استفاده می‌شود؛ شمعکوب‌ها دارای انواع مختلفی به شرح ذیل هستند:

شمعکوب بخاری، شمعکوب‌های بخاری مشابه سیستم سیلندر و پیستون بوده که در شمعکوب‌های بخاری یک ضربه‌ای، چکش تحت فشار بخار ورودی بالا رفته و سپس تحت اثر ثقل خود سقوط می‌کند و با اعمال ضربه بر شمع سبب فرو رفتن آن در زمین می‌شود. این شمع‌ها در شرایط ساختگاهی نرم آهسته‌تر کار می‌کنند و با افزایش مقاومت زمین سرعتشان بیشتر می‌شود.

شمعکوب دیزلی، در شمعکوب‌های دیزلی سقوط چکش سبب فشردگی هوا در قسمت تحتانی سیلندر شده و با پاشیدن سوخت انفجار رخ می‌دهد و چکش بعد از اعمال ضربه به شمع به سمت بالا رانده می‌شود و گازهای سوخته شده نیز از فضای بالای چکش خارج می‌شود. شمعکوب‌های دیزلی بیشترین راندمان را در شرایط ساختگاهی سخت دارند و در زمین‌های سست و نرم کاربرد نداشته و استفاده بدون مطالعه از آنها در شرایط تغییر لایه ( لایه نرم و ضعیف مجاور لایه سخت) ممکن است باعث شکستن شمع‌های بتنی شود.

شمعکوب هیدرولیکی، در شمعکوب‌های هیدرولیکی، آثار صوتی و ارتعاش کمتر از چکش‌های دیزلی بوده و  دود و بخار نیز تولید نمی‌کنند. چکش شمعکوب با فشار هیدرولیکی مایع، صعود نموده و تحت اثر وزن خود سقوط نموده و به شمع ضربه وارد می‌کند.

شمعکوب ارتعاشی، شمعکوب ارتعاشی دارای دو وزنه متحرک می‌باشد که در خلاف جهت هم می‌چرخند و دامنه ارتعاش به حدی می‌باشد که بر مقاومت اصطکاکی خاک اطراف شمع غلبه نموده و لذا شمع تحت بار استاتیک و لرزش حاصله در خاک فرو می‌رود. از این نوع شمعکوب‌ها در خاک‌های دانه‌ای یا ریز‌دانه غیر متراکم ( ماسه‌ای) استفاده می‌شود. و در خاک‌های رسی و محتوی قطعات سنگ موثر نیستند و بیشتر در کوبیدن شمع‌های لوله ای فولادی استفاده می‌شود.

مرجع: روش‌های ساخت پیشرفته، مولفین: دکتر آرمین منیر عباسی، مهندس علی بهرامی

محصولات فروشگاه: