کرنش برشی، Shear Strain

کرنش برشی، Shear Strain

کرنش برشی، Shear Strain

هنگامیکه، تنشهای برشی بر جزء مکعب شکل وارد شود، آنرا به متوازی السطوح مایل (غیر قائم الزاویه) تبدیل می‌کنند.

نخست جزء مکعب شکل به ضلع واحد را در نظر بگیرید که در معرض هیچ تنش دیگری جز تنش‌های برشی xyτ و  yxτ که به ترتیب بر وجوه عمود بر محورهای x و y وارد می‌شوند، قرار ندارد. مشاهده می‌شود که جز مکعب شکل تغییر شکل می‌دهد و به منشوری با قاعده‌ی لوزی با اضلاعی برابر واحد تبدیل می‌شود.

دو تا از زوایای تشکیل شده تحت تنش از  /2π  به  - γ/2π  کاهش می یابد و دو زاویه دیگر از  /2π  به γ/2 +π  افزایش می‌یابد.

زاویه‌ی کوچک γxy ( برحسب رادیان) کرنش برشی متناظر با جهت های  xو y  را مشخص می‌کند.

وقتی که تغییر شکل همانند شکل زیر در راستای جهت مثبت محورهای x و y تشکیل شود، کرنش برشی ایجاد شده مثبت و در غیر اینصورت کرنش را  منفی می‌نامند.

 

به ازای مقادیری از تنش برشی که از حد تناسب در برش تجاوز نمی‌کنند، برای هر ماده ی همگن همسانگرد داریم:

مرجع: مقاومت مصالح، مولفین: فردیناند بی یر و راسل جانستون- ترجمه: ابراهیم موحدیان

دسته بندی : 
برچسب ها: 
محصولات فروشگاه: 
تحلیل سازه و مقاومت مصالح
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم دوره مقاومت مصالح
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
نام کتاب : مقاومت مصالح نویسنده (مولف) : نادر فنایی مترجم : کد کتاب : ۷۱۰۰ شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۹-۸ سال انتشار : ۱۳۹۴ نوبت چاپ : ۱۲ نوع جلد : شوميز تعداد صفحات : ۹۲۸
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
مقاومت مصالح اميررضا شاهاني و محمد سالاري
قیمت: 0 تومان
25,500 تومان
نا موجود
مقاومت مصالح ج 2 شاكري
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
نا موجود