تعمیر و نگهداری ساختمان، Building Repair & Maintenance

تعمیر و نگهداری ساختمان، Building Repair & Maintenance

تعمیر و نگهداری ساختمان، Building Repair & Maintenance

مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان است که تاکنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

بطورکلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان را از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می‌گیرد تا پایان عمر آن به خود اختصاص می‌دهد به عنوان یک نمونه موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا ضرر و زیان ناشی از عدم هماهنگی میان طراحی‌های کامپیوتری، مهندسی و سیستم‌های نرم‌افزاری بهره‌برداری و نگهداری ساختمان را در حدود ۵۱/۸ میلیارد دلار تخمین زده است که بزرگترین بخش این مشکل مربوط به ضرر و زیان بهره‌وری در فاز تعمیرو نگهداری یعنی حدود ۹ میلیارد دلار است.
باتوجه به هزینه‌های دوره تعمیرات و نگهداری ساختمان و تاثیر مستقیم روش تعمیر و نگهداری بر این هزینه‌ها لزوم توجه به انتخاب روش درست باتوجه به نوع سازه، اهمیت آن، ویژگی مصالح به کاربرده شده و اهمیت بخش‌های مختلف ساختمان در تعمیر ونگهداری را نمایان می‌کند.

از طرفی عدم آشنایی جامعه به ضرورت این امر و عدم استفاده از مدیر تعمیرات و نگهداری در ساختمان‌ها و سازه‌های شهری باعث شده که این بخش از صنعت ساخت به اندازه کافی توسعه پیدا نکند که می‌تواند باعث بروز مشکالت جدی مانند بازسازی دوباره و یا هزینه‌های چند برابری برای آماده‌سازی جهت استفاده‌های آتی از این سازه‌ها در برداشته باشد.
تعمیر و نگهداری ساخت در سه دسته اصلی تقسیم‌بندی شده است که یکی از آنها یا ترکیبی از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارتند از:

  • تعمیر و نگهداری در صورت شکست
  • تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده پیشگیرانه
  • تعمیر و نگهداری مبتنی بر زمان
محصولات فروشگاه: 
کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-مراقبت و نگهداری ساختمان ها(مبحث 22)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 6,500 تومان
6,500 تومان
کتاب خاکستری بتن:تکنولوژی پیشرفته تعمیر بتن
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
کتاب تعمیر و نگهداری ساختمان
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مشاوران دارای این تخصص: 
#: 1
جاوید تقی زاده
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 10 ماه 2 هفته
کاربران دارای این تخصص: 
#: 2
وحیدمفیدی
عضو به مدت: 1 سال 1 روز
#: 1
حسن جعفرزاده
عضو به مدت: 2 هفته 2 روز