تعمیر و نگهداری ساختمان، Building Repair & Maintenance

تعمیر و نگهداری ساختمان، Building Repair & Maintenance

مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطورکلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان را از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می گیرد تا پایان عمر آن به خود اختصاص می دهد به عنوان یک نمونه موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا ضرر و زیان ناشی از عدم هماهنگی میان طراحی‌های کامپیوتری، مهندسی و سیستم‌های نرم‌افزاری بهره‌برداری و نگهداری ساختمان را در حدود 51.8 میلیارد دلار تخمین زده است که بزرگترین بخش این مشکل مربوط به ضرر و زیان بهره‌وری در فاز تعمیرو نگهداری یعنی حدود 9 میلیارد دلار است.
باتوجه به هزینه های دوره تعمیرات ونگهداری ساختمان و تاثیر مستقیم روش تعمیر ونگهداری بر این هزینه‌ها لزوم توجه به انتخاب روش درست باتوجه به نوع سازه، اهمیت آن، ویژگی مصالح به کاربرده شده و اهمیت بخش های مختلف ساختمان در تعمیر ونگهداری را نمایان میکند. از طرفی عدم آشنایی جامعه به ضرورت این امر و عدم استفاده از مدیر تعمیرات و نگهداری در ساختمان‌ها و سازه‌های شهری باعث شده که این بخش از صنعت ساخت به اندازه کافی توسعه پیدا نکند که می‌تواند باعث بروز مشکالت جدی مانند بازسازی دوباره و یا هزینه‌های چند برابری برای آماده سازی جهت استفاده‌های آتی از این سازه‌ها در برداشته باشد.
تعمیر و نگه داری ساخت در سه دسته اصلی تقسیم‌بندی شده است که یکی از آنها یا ترکیبی از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد "تعمیر و نگهداری در صورت شکست" و "تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده پیشگیرانه" و تعمیر و نگهداری مبتنی بر زمان" است.

محصولات فروشگاه: 
کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-مراقبت و نگهداری ساختمان ها(مبحث 22)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 6,500 تومان
6,500 تومان
کتاب خاکستری بتن:تکنولوژی پیشرفته تعمیر بتن
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان