گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پلیت‌ها ورق‌های متصل‌كننده اعضای اصلی بادبند به تیر و ستون می‌باشند. این اعضا تحت نیروی كششی و فشاری موجود در خود دارای مودهای گسیختگی متفاوتی می‌باشند. یكی از مودهای گسیختگی موجود كمانش موضعی، بویژه در انتهای گاست پلیت می‌باشد.
طبـق تحقیقـات انجـام شـده مـود گسـیختگی مطلوب در گاست پلیت‌ها تحت فشار تسلیم آن است. در حالیكه برای گاست پلیت‌های بزرگ در اكثر موارد مود گسیختگی غالب كمانش می‌باشـد كـه گسـیختگی ترد محسوب می‌شود. به همین منظور برای تغییرمود گسیختگی حاكم و جلوگیری از كمانش گاست پلیت‌ها از سخت كننده‌ها بویژه در لبه‌های آن استفاده می‌شود.

دانشنامه: 
مشاوران دارای این تخصص: 
#: 5
سید صادق علوی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 7 ماه
#: 4
مهدی علیرضایی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 2 سال 5 ماه
#: 3
Mohammadhossein Mamaghani
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 2 سال 1 ماه
#: 2
مجتبی اردشیرلاریجانی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 3 ماه 2 هفته
#: 1
زهره یوسفی خو
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 2 ماه 3 هفته
کاربران دارای این تخصص: 
#: 14
سعید شاکری
عضو به مدت: 3 ماه 4 هفته
#: 13
فواد مهاجری
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 5 ماه
#: 12
محمد ناطق زاده
عضو به مدت: 8 ماه 1 هفته
#: 11
حسین پیرمحمدی
عضو به مدت: 2 سال 9 ماه
#: 10
حمید بناپور غفاری
عضو به مدت: 10 ماه 3 روز
#: 9
داوود نظامی
عضو به مدت: 2 سال 6 ماه
#: 8
مهدی سبحانی نژاد
عضو به مدت: 3 سال 4 ماه
#: 7
محسن کاویان
عضو به مدت: 11 ماه 2 هفته
#: 6
میلاد احمدی کاوه
عضو به مدت: 2 سال 1 ماه
#: 5
سید رضا بنی آدم اسگوئی
عضو به مدت: 2 سال 8 ماه
#: 4
سید شهاب فلاح چای
عضو به مدت: 2 سال 3 هفته
#: 3
پگاه والی زاده معجزی
عضو به مدت: 10 ماه 3 روز
#: 2
احسان صدیقی
عضو به مدت: 2 سال 1 هفته
#: 1
محسن موسوی
عضو به مدت: 3 سال 3 ماه