انبار کردن مصالح، Building Material Storage

انبار کردن مصالح، Building Material Storage

انبار کردن مصالح، Building Material Storage

نکاتی که در انبار کردن مصالح باید رعایت نمود:

  • مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی باید به گونه‌ای انبار شود که دسترسی به آنها آسان باشد.
  • مصالحی که زودتر وارد شده است باید زودتر نیز خارج شود و با مصالح دیگر مخلوط نشود.
  • محیط نگهداری آنها نیز نباید سبب از میان رفتن ویژگی‌ها و مشخصات فنی آنها شود.
  • با توجه به نوع مصالح بایستی تمهیدات لازم جهت اطفاء حریق در بروز احتمال آتش‌سوزی پیش بینی و فراهم شود.