مغزه گیری بتن یا کر‌گیری، Concrete Core Testing

مغزه‌گیری بتن یا کر‌گیری، Concrete Core Testing

مغزه گیری بتن یا کر‌گیری، Concrete Core Testing

اگر چنانچه مقاومت نمونه‌های آزمایش فشاری کمتر از حداقل مقدار تعیین شده در مشخصات فنی کار باشد، در اینصورت یا بتن واقع شده در سازه ضعیف است و یا نمونه‎‌های آزمایشگاهی بتن واقعا معرف بتن در سازه نمی‌باشند. برای بررسی قسمت‌های مشکوک سازه می‌توان آزمایش مغزه‌گیری بتن انجام داد.

معمولا مقاومت مغزه‌ها کمتر از مقاومت استوانه‌های استاندارد است. این امر تا حدی در نتیجه عملیات حفاری و تا حدی بدلیل عمل آوردن در کارگاه می‌باشد. صدمه دیدن مغزه‌ها در بتن‌های با مقاومت بیشتر، زیادتر است و Malhotra پیشنهاد می‌کند که برای بتن با مقاومت 40 مگا پاسکال کاهش در مقاومت می‌تواند تا 15 درصد برسد. انجمن بتن انگلستان یک افت 5 تا 7 درصد را منطقی دانسته است.

دستگاه مغزه‌گیری با متعلقات (Core)
برای انجام مغزه‌گیری بتن نیاز به تجهیزات خاص آن است؛ این دستگاه بنام CORE می‌باشد و از سه قسمت اصلی پایه – سر‌مته - الکترو موتور تشکیل شده است.

پایه آن توانایی نصب روی هر سطح صافی را دارد و با یک رول بولت دستگاه محکم در محل نصب می‌گردد تا از جابجایی دستگاه در هنگام مغزه گیری بتن جلوگیری کرده و مغزه‌ای سالم بدست آید. همچنین سر مته‌های آن که بصورت استوانه خالی می‌باشد و با طول حدود 60 سانتیمتر و قطر 1 تا 6 اینچ موجود می‌باشد بعلت الماسه بودن سر مته، مغزه‌گیری بتن بسیار سخت به همراه فولاد امکان‌پذیر می‌باشد.

این دستگاهی که آزمایش بوسیله آن انجام می‌شود، با سرعت زیاد می‌چرخاند و برای خنک کردن آنها حین کار از آب استفاده می‌شود. سرعت آب مورد نیاز بستگی به نوع دستگاه متفاوت بوده و متوسط سه لیتر در ثانیه می‌باشد. در صورتیکه بتن سخت شده دارای خلل و فرج باشد، مته بخوبی عمل حفاری را انجام نداده و نمونه کامل بدست نمی‌آید.

پس از نمونه‌برداری دو سطح بصورت مناسب برش، صاف شده، پس از وزن کردن و اندازه گیری ابعاد استوانه‌ای استاندارد و مغزه‌ها، نمونه‌ها کلاهک گذاری می‌شوند. نمونه‌های استوانه‌ای فقط از یک طرف کپینگ می‌شود، ولی مغزه‌ها از دو انتها کلاهک‌گذاری شده و طبق استاندارد ACI ضخامت لایه کپینگ باید در کمترین مقدار ممکن باشد (درحدود 2 میلیمتر) ولی متاسفانه بدلیل وجود مقداری زیادی ناخالصی ماسه در پودر کپینگ این ضخامت گاهی به پنج میلیمتر می‌رسد که ممکن است در نتایج آزمایشگاهی بتن تاثیر گذار باشد. نمونه‌ها پس از خشک شدن در هوای آزاد مطابق تمهیدات ASTM C42-90 شکسته می‌شوند.

آن گونه که آزمایش‌ها نشان می‌دهند، مقاومت نمونه‌هایی که بطور عمودی مته می‌شوند (در امتداد لایه‌های بتن‌ریزی) به خاطر آثار لایه‌ای، بیشتراز مقاومت مغزه‌هایی است که بطور افقی مته می‌شوند. اطلاعات منتشر شده دراین مورد متفاوت است، اما متوسط اختلاف (حدود 8 درصد) دراکثر موارد اعلام شده است. با اینکه نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد بصورت عمودی آزمایش می‌شوند، نمونه‌های مکعبی معمولا درصفحه‌ای عمود برجهت بتن ریزی تحت آزمایش قرار می‌گیرند، بدین ترتیب تطابق بیشتری با مغزه‌هایی دارند که بصورت افقی مته شده‌اند.

برچسب ها: