بيونيک

بيونيک


این علم رابطه به کارگیری دانش سیستمهای زنده در حل مسائل فنی را در حیطه ی علمی توضیح می دهد که به روابط موجودات زنده و ماشینها اشاره دارد و این علم توسط همکاری زیست شناسان و مهندسان پایه ریزی شده است.

بیونیک دانان به صورت گروههایی از مهندسان و زیست شناسان کار می کنند و در واقع علم بیونیک زبان مشترک بین رشته های گوناگون می باشد.

بشر از ابتدا برای ساختن مکانها و وسایل خود از طبیعت الهام می گرفته است.

مثلاً : لئوناردو داووینچی از خفاش برای ساخت ماشین پرنده خود الهام گرفت. یا در نمایشگاه مونترال، اثر فرای اتو، از تار عنکبوت برای ساخت سازه اش الهام گرفته است.

بیونیک و معماری

معماری را می توان علم حیات مصنوعی نامید. همانطوری که در زبان ژنتیک از کدهایی با اشکال و فرمهای خاص استفاده شده تا به رابطه میان پدیده ها پی ببریم در اینجا می توان از کامپیوترها برای شبیه سازی فرم موجودات زنده با سازه ها و معماری کمک گرفت.

ذهنیت ارگانیک و بیونیک مهمترین دستمایه قرن 20 می باشدسالیوان، رایت، و لوکوربوزیه همگی از این سبک در معماری خود استفاده کرده اند.

معماران بیونیک و طبیعت گرا نگاهی جدید به سازه دارند. در اینجا به چند نمونه الهام گرفته از طبیعت می پردازیم.

در ساقه گیاهان بندها و حلقه هایی را مشاهده می کنیم که امکان انحنای ملایم در محل بندها را به گیاه می دهد. و در ساختمانهای بلند نیز حلقه های اتصالی را همانند این بندها مشاهده می کنیم.

معمارانی را می بینم نظیر کالاتراوا که طرحهای او طرحهایی از آناتومی بدن انسان به صورت جمعی یا فردی می باشد. و یا پله های و ساختمانهایی که با حیوانات مختلف ترکیب کرده است. حالات و مقاطع و اسکلتها و ماهیچه ها و اندامها ذاتاً مورد توجه این هنرمند می باشد.