پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

 پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
تاریخ برگزاری: 20 شهریور 96
 محورها:

 •     جغرافیا و برنامه ریزی
 •     جغرافیا ومدیریت جامع شهری
 •     جغرافیا و محیط زیست
 •     جغرافیا و فناوریهای نوین
 •     جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
 •     جغرافیا ی پزشکی
 •     جغرافیا ی سیاسی
 •     سنجش از دور
 •     طبیعت گردی(اکوتوریسم)
 •     ژئومورفولوژی
 •     آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
 •     برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 •     برنامه ریزی شهری
 •     برنامه ریزی منطقه ای
 •     برنامه ریزی روستایی
 •     برنامه ریزی گردشگری
 •     توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
 •     سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی
 •     معماری و شهرسازی
 •     مهندسی معماری
 •     معماری منظر
 •     مدیریت پروژه و ساخت
 •     معماری و مصرف انرژی
 •     معماری و مهندسی عمران
 •     معماری و هویت شهری
 •     معماری وتکنولوژی
 •     مرمت ابنیه سنتی
 •     معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
 •     مطالعات معماری ایران
 •     معماری اسلامی
 •     شهرسازی
 •     طراحی شهری
 •     برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 •     شهرسازی اسلامی
 •     مزایا و معایب توسعه شهری
 •     حقوق شهری و شهروندی
 •     مشارکت مردمی در امور شهری
 •     استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
 •     روانشناسی شهری
 •     زیرساخت ها و خدمات شهری
 •     بهسازی و نوسازی شهری
 •     گردشگری شهری
 •     آمایش سرزمین و توسعه شهری
 •     مدل سازی و توسعه شهری
 •     سنجش از دور و توسعه شهری
 •     شهر و امنیت شهری
 •     عدالت شهری
 •     مدیریت بحران و ریسک در توسعه شهری
 •     حکمروایی شهری
 •     حمل و نقل شهری
 •     مدیریت شهری
 •     توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
 •     فناوری های نوین در زمینه شهرسازی وبهسازی
 •     سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی

تلفن دبیرخانه : 02177459523
سایت رویداد

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • Comments

  در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

  هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

  صفحه اصلی دانشنامه

  تقویم آموزشی

  3 خرداد 1397
  موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
  13 خرداد 1397
  موسسه آموزش عالی علامه رفیعی
  14 خرداد 1397
  گروه BIM آریانی
  28 خرداد 1397
  جامعه یونانی انجمن اروپایی مهندسی زلزله و دانشگاه ارسطو یونان
  31 خرداد 1397
  انجمن مهندسان سازه اسپانیا (ACHE)
  31 خرداد 1397
  موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
  4 تير 1397
  کمیته فنی منطقه اروپا از انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (ISSMGE)
  4 تير 1397
  موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله (EERI)
  4 تير 1397
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  20 تير 1397
  موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
  26 تير 1397
  کمیته برگزاری انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
  1 مرداد 1397
  دانشگاه صنعتی مراغه با همکاري دانشگاه تبريز، دانشگاه شهيد مدني
  20 مرداد 1397
  بخش دانشجویی انجمن بین‌المللی IAHR
  29 مرداد 1397
  دانشگاه صنعتی مراغه با همکاری دانشگاه تبریز
  11 شهريور 1397
  دپارتمان علوم زمین شناسی دانشگاه مالتا
  14 شهريور 1397
  انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه شهركرد
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتیک کره (KGSS)
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتتیک کره- انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کره
  28 شهريور 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل
  10 مهر 1397
  موسسه غیرتجاری هنری نشر فن آریا
  18 مهر 1397
  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
  30 آبان 1397
  انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
  20 آذر 1397
  انجمن سازه های فولادی ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران