15208
10:04

میراگر ویسکوز شرکت OILES مخصوص مقابله با نیروهای جانبی باد

در این فیلم با میراگر ویسکوز شرکت OILES مخصوص مقابله با نیروهای جانبی باد آشنا می شوید.

منبع

صفحه‌ها