11722
15:00

مدل سازی جداگر لرزه ای در آباکوس

مدل سازی جداگر لرزه ای در آباکوس
بخشی از فیلم آموزش استفاده و مدل سازی جداگرها و میراگرها در کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه
محصول ترم آنلاین تابستان 95
مدرس مهندس موسوي (رزومه)
مطالب مرتبط: 

صفحه‌ها