انیمیشنی در رابطه با مقایسه دو سازه مشابه بتنی یکی تجهیز شده به جداسازی لرزه ای کف و دیگری به صورت صلب اجرا شده و مشاهده نتایج حاصله

X
عید سعید فطر مبارک
20% شارژ هدیه + ارسال رایگان تا 9 تیر ماه
توضیحات بیشتر
28:40

انیمیشنی در رابطه با مقایسه دو سازه مشابه بتنی یکی تجهیز شده به جداسازی لرزه ای کف و دیگری به صورت صلب اجرا شده و مشاهده نتایج حاصله

انیمیشنی در رابطه با مقایسه دو سازه مشابه بتنی یکی تجهیز شده به جداسازی لرزه ای کف و دیگری به صورت صلب اجرا شده و مشاهده نتایج حاصله

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم