انیمیشن نحوه قرارگیری و عملکرد میراگر ویسکوز شرکت Taylor و مقایسه لرزه ای سازه سنتی و مجهز به میراگر

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم