فشار هیدرواستاتیک (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

10:37

فشار هیدرواستاتیک (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808، ترجمه و دوبله شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...