نمونه فیلم دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان - قسمت 1

43:32

نمونه فیلم دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان - قسمت 1

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان از ۱۳ آذر ماه شروع شده و به مدت ۵۰ ساعت برگزار می‌شود. برای مشاهده نمونه فیلم این دوره را با ۸۰۸ همراه شوید.

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

نمونه فیلم دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان - قسمت 2

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...