مستند- انیمیشنی در مورد استفاده از مهاربند کمانش ناپذیر یا BRB در چین