چگونه یک اتاق کوچک را بزرگتر نشان دهیم؟

01:50

چگونه یک اتاق کوچک را بزرگتر نشان دهیم؟

در این ویدیو راهکارهایی ساده برای بزرگ تر نشان دادن اتاق های کوچک ارائه می شود، شامل انتخاب مناسب رنگ ها، مبلمان، نقش ها و نورپردازی مناسب برای بزرگ جلوه دادن فضاهای کوچک.

منبع