انیمیشنی از عکس العمل سه نوع متفاوت خاک بستر در برابر امواج زلزله

01:24

انیمیشنی از عکس العمل سه نوع متفاوت خاک بستر در برابر امواج زلزله

در این  انیمیشن تفاوت عکس العمل سه نوع خاک را در مقابل امواج زمین لرزه خواهید دید.

منبع کانال تلگرامی: @Panada_ir