آموزش مدلسازی تونل و سازه های مدفون در opensees

07:21

آموزش مدلسازی تونل و سازه های مدفون در opensees

نرم افزار GID از جمله نرم افزار های Pre&Post Processing (مثل GID,OpenseesPL , Navigator) است که برای استفاده در کارهای مدلسازی استفاده می شود.
نرم افزار GID به عنوان یک رابط گرافیکی، برای مدل سازی هندسی و مش بندی و تهیه ورودی برای همه نوع از برنامه های شبیه سازی عددی طراحی شده است. در فیلم آموزشی که در ادامه قرار داده شده است نحوه مدلسازی تونل و سایر سازه های مدفون با استفاده از opensees و GID آموزش داده شده است. نرم افزار GID را از سایت www.gidhome.com دانلود کرده و آن را نصب نمایید سپس GiD+OpenSees Interface را نیز از اینجا gidopensees.rclab.civil.auth.gr دانلود کرده و نصب کنید.

با توجه به توسعه روز افزون سازه هاي زيرزميني و هزينه هاي فراوان ساخت اين سازه ها و نيز اهميت آن ها در شبکه حمل و نقل بين شهري و داخل شهري لازم است که پايداري آن ها بررسي شود. مدلسازی تونل و تحلیل آن به میزان به سزایی به شرایط اجرا بستگی دارد در این فیلم تونل تحت سربار مورد بررسی قرار می گیرد. البته عوامل اصلی آسیب رسان به تونل را می توان به جهار عامل اصلی ۱- ارتعاشات زلزله ۲- گسل ۳- زمین لغزش ۴ -روانگرایی تقسیم بندی کرد.
آسیب پذیری سازه‌های زیر زمینی در برابر زلزله هم می‌تواند به واسطه گسیختگی زمین در هنگام وقوع زلزله و هم به دلیل ارتعاشات ناشی از زلزله روی دهد.
چنانچه فضای زیر زمینی در رسوبات سست دارای درصد بالای ماسه و سیلت احداث شده باشد، می‌تواند صدمات زیادی را به فضای زیر زمینی وارد نماید.
امواج زلزله دارای انواع مختلفی است که هر کدام از این امواج تاثیر خاص خود را بر سازه زیر زمینی اعمال می‌کند.

جهت کسب اطالاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم