وبینار جلسه شبیه سازی انرژی ساختمان با معرفی پلاگین های هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر

1:19:44

وبینار جلسه شبیه سازی انرژی ساختمان با معرفی پلاگین های هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر

در این وبینار به معرفی پلاگین های هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر پرداخته می شود.