برج الحمرا

02:17

برج الحمرا

کویت در حال ساخت بلندترین سازه پیچ خورده جهان به ارتفاع 1350 فوت است. برج الحمرا، آسمان خراشی است که مشابه آن را در هیچ کجای دنیا نخواهید دید.

منبع