برج الحمرا

02:17

برج الحمرا

کویت در حال ساخت بلندترین سازه پیچ خورده جهان به ارتفاع 1350 فوت است. برج الحمرا، آسمان خراشی است که مشابه آن را در هیچ کجای دنیا نخواهید دید.

منبع

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم