تونل زنی با TBM

04:16

تونل زنی با TBM

در این ویدیو  نحوه حفر تونل هایی دو قلو به طول 15 کیلومتر را به وسیله TBM مشاهده خواهید کرد. این پروژه در شهر سیدنی استرالیا اجرا شده است.

اولین بار از این ماشین در اکتبر 2014 در پروژه مترو شهر سیدنی استفاده شد.

منبع: +

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم